geweld en letsel   geweld en letsel
Geweld en letsel
geweld en letsel   geweld en letsel
Letselschade door mishandeling, bedreiging, overvallen, moord en doodslag

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Naast de mogelijkheden van het voegen in het strafproces en het instellen van een civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaim, kan het slachtoffer ook een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van het schadefonds gelden wel een aantal voorwaarden:
  1. aangetoond moet kunnen worden wat heeft plaatsgevonden;
  2. er moet sprake zijn van ernstig misdrijf;
  3. er moet opzet in het spel zijn;
  4. het slachtoffer mag niet schuldig zijn aan het misdrijf;
  5. het misdrijf is in Nederland gepleegd;
  6. in beginsel moet de aanvraag binnen 3 jaar na het misdrijf worden ingediend;
  7. de schade wordt niet op andere wijze vergoed.

Maximum bedragen
De vergoedingen uit het schadefonds zijn wel gelimiteerd. Dat kan dus betekenen dat niet de gehele schade wordt vergoed. Zo wordt voor het smartengeld maximaal een bedrag van € 9.100,- vergoed. De vergoeding voor materiŽle schade bedraagt ten hoogste € 22.700,-.

Voor meer informatie betreffende het schadefonds geweldsmisdrijven, wordt verwezen naar www.schadefonds.nl.

Let op!
Als het slachtoffer kiest om een schadevergoeding in te dienen bij het schadefonds, zorg dan toch voor inschakeling van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Deze kan immers precies bepalen welke schade vergoed kan worden en welke bewijsstukken nodig zijn.

Advocaatkosten
Als de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, regelt de wet dat ook de redelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten, dat wil zeggen de kosten die u moet maken voor het inschakelen van een advocaat, door de tegenpartij moeten worden vergoed. Daarnaast werkt een groot aantal letselschadeadvocaten op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Dat betekent dus dat het inschakelen van een gespecialiseerd letselschadeadvocaat u doorgaans niets kost! Direct contact met een letselspecialist, klik hier.

No-cure-no-pay
Een no-cure-no-pay contract is een contract tussen het letselschadeslachtoffer en de schaderegelaar waarmee wordt geregeld dat de schaderegelaar alleen betaald hoeft te worden als een resultaat wordt geboekt. Als een resultaat wordt geboekt, dan ontvangt de schaderegelaar een percentage van de schadevergoeding. Dat klinkt als muziek in de oren, maar is dat ook zo...?

Ten eerste heeft te gelden dat het een officeel LSA-advocaat niet is toegestaan om uw letselschade op basis van no-cure-no-pay te behandelen.

Ten tweede is het doorgaans helemaal niet aantrekkelijk voor een letselschadeslachtoffer om een no-cure-no-pay contract te sluiten. Hoewel het aantrekkelijk kan klinken dat u een schaderegelaar alleen betaalt als daadwerkelijk resultaat wordt geboekt, betaalt u vaak wel DUBBEL en bent u dus veel DUURDER uit! De tegenpartij betaalt immers de kosten aan de schaderegelaar en daarnaast wordt door de schaderegelaar een percentage van uw schadevergoeding ingehouden. Er wordt dus dubbel geïncasseerd door de schaderegelaar.

Rechtsbijstandverzekering
Indien het slachtoffer een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten wordt doorgaans rechtsbijstand verleend door een jurist van de verzekeraar. Meestal wordt in rechtsbijstandpolissen het recht op vrije keuze advocaatkeuze uitgesloten.

Let op!
Op basis van Europese regelgeving en jurisprudentie mag een rechtsbijstandverzekeraar in het geval sprake is van een procedure, het recht op vrije advocaatkeuze niet beperken.

Belangrijk
Zorg voor deskundige en gespecialiseerde rechtsbijstand; de belangen zijn immers groot.
>
Wist u dat, hoewel als voorwaarde geldt dat de schade niet op andere wijze mag zijn vergoed, het slachtoffer met zijn aanvraag tot schadevergoeding bij het schadefonds niet hoeft te wachten op de uitslag van de strafrechtelijke voeging of civielrechtelijke letselclaim?